PDA

View Full Version : Въпрос по ХимияAntoniya18
05-04-2016, 11:06
Здравейте. Трябва да получа от 1-пропанол - пропанал. Алкохола се дехидрира, при което се получава алдехида пропанал. CH3CH2CH2OH -->CH3CH2CHO+H2 . Искам да попитам дали това е начина за получаването ? И това ОРП реакция ли е и кои са редуктор и окислител ? Как се определят степените на окисление, че ми е много сложно при органичните съединения ?

豊ノ島大樹
05-04-2016, 18:05
CH3CH2CHO + H2 = CH3CH2CH2OH

мисля че е това , но не съм сигурен. За редукторите - те приемат , а окислителите отдават.
За степените на окисление гледаш валентностите и така. Успех

snatural
05-14-2016, 21:57
В горния коментар няма почти нищо вярно.
За да получиш алдехид (пропанал) от едновалентен алкохол (1-пропанол), то алкохола трябва да се окисли. Това може да се извърши със силни окислители като калиев перманганат KMnO4 и др., но не ти го препоръчвам тъй като алдехида може да се окисли и до карбоксилна киселина.
Алкохола може да се окисли и от въздуха като реакцията се катализира с мед (Cu) и се нагрява. Получаваш алдехида, като не се отделя водород, а ВОДА!
При дехидратирането на алкохоли се получават алкени или етери (няма да задълбочавам)
Повечето реакции в органичната химия са окислително-редукционни. Не би трябвало за тази реакция да ти изискват да определяш окислителя и редуктора :)