PDA

View Full Version : Анализ на поезияJaneDoe
06-11-2016, 00:34
1. Избирате си стихотворение на българиски автор
2.Определяте това стихотворение какво е (сонет(Италиански или английски),рондо и т.н. и от колко стиха се състой Примерно:2 катрена и 2 терцета(терцина) и т.н. )
3.Поставяте тема и мотив.
4.Определяте ритъм(ямб,хорей,дактил,амфи брахий или анапест и съответно колко такта е(това се прави като се сложат ударенията))
5.Определяте римите какви са (съседни,кръстосани,обхват и,врерижни)=> от там нататък дали са бедни,богати,асонанси,конс нанси,сложни,прости,хорейн и,ямбички,дактилни или хипердактилни=> след което дали са начални вътрешни или краестишни.

Това е задачата. Може ли някой да помогне?
Много благодаря!

KaRiNa.Ni
06-11-2016, 11:24
Да,да мечтай си някой да се занимава с тъпни.

ParadiseCity
06-12-2016, 09:18
Ахахаха здравей колега ... :D :D :D :D: D: D