PDA

View Full Version : Спешно трябва ми превод на презентация по Немскиiv40too
06-13-2017, 20:43
Здравейте търся превод на текст за презентация от Български на Немски. Моля да не е от google translate всеки знае че не превежда както си трябва..

https://drive.google.com/open?id=0B8iuj_8-1kzQV3J3cmRFcGpJbWc
http://www.mediafire.com/file/99rqd3fhfzqy2dr/Tehnologies_in_shool.pptx

Никой не може да оспори факта, че обучението на децата ни в училище е на светлинни години назад от съвременните технологии, с които си служат те извън училище.​
В момента половината от училищата в страната все още използват черна дъска и тебешир. Въпреки, че държавата финансира оборудването на компютърни кабинети във всички училища в страната, голяма част от тях не се използват по предназначение.​
При проведени в световен мащаб проучвания, относно обучението в училище, са били изтъкнати три основни проблема:​
Обучението в училище трябва да цели подготовката на учениците за живота. Трябва да са конкурентноспособни и да могат да си намерят подходяща работа след завършването. Имайки предвид, че технологиите са неразделна част от всяка една професия, децата трябва да излизат от училище подготвени, да ги използват.​
Технологиите са изключително полезни в ефективното учене в училище. Те могат да увеличат интереса на учениците към материала, който трябва да се усвоява.​​
Приложение на технологиите в училище, за развиване на уменията за екипна работа и учене, с цел постигане на по- високи резултати.​​
Тези основни въпроси налагат и промени в подхода на учителите към децата, за да постигнат по-високи резултати.​​
Технологиите биха позволили да се осигури индивидуален подход към всеки ученик. Така учителите ще могат да се фокусират към пропуските в знанията на всеки от възпитаниците си поотделно.​​
В началото на ноември 2006 г. в Национално природо-математическа гимназия стартира пилотния проект "Българското интернет поколение" с партньорството на Cisco Systems, БТК, МОН, БАМА и др. Във връзка с проекта Cisco дари на НПМГ модерна техника и съответните технологии, включващи безжична мрежа в гимназията, интернет телефония, съвременни мрежови устройства, виртуална частна мрежа. БТК пък осигури високоскоростен интернет достъп.​
​ В Националната природо-математическа гимназия информационните и комуникационни технологии се използват главно в три аспекта: ​
Комуникация ​
Безжична мрежа ​
IP телефония ​
Видео-конферентна връзка ​
Администрация ​
Електронен дневник ​
Електронно обучение ​
Платформи за електронно обучение ​
Специализиран софтуер за обучение по математика ​

​Многобройните справки, изисквани от МОН относно присъствия/отсъствия на ученици и учители, редовно оценяване и т.н., правят ръчното ежемесечно обработване на информацията на практика невъзможно. По тази причина все повече училища търсят възможности за съхраняване на данните в електронен формат и автоматичната им обработка. Различни варианти на електронни дневници се разработват, както от ученици, така и от ИТ специалисти. ​
Електронният дневник на НПМГ е разработен отново в рамките на проекта „Българското Интернет поколение". Дневникът дава възможност за съхранение и обработка на цялата​
информация за персонала и учениците, налична и в хартиен формат. ​
Той поддържа функциите и на личното дело - за всеки ученик се пази снимка, както и годишните оценки и хорариума за период от 5 години. Така в края на обучението на ученика, данните за него могат да бъдат прехвърлени директно в дипломата и съхранени в архив.​
1. Доказано е че игрите помага за преодоляването на болка. ​
2. Подобряване на зрението, след изследване на хора които играят видеоигри е установено че хората различават различните нюанси на цветовете. Доказано е че видеоигрите развиват много добро периферно зрение, по-добра ориентация и фокусиране. Също е доказано че при шофиране в мъгла играчите на видеоигрите се ориентират по добре и виждат на по големи разстояния и успяват да преодолеят ПТП с по бързи реакции. ​
3. Вземане на по бързи решения, взимане на 25% по-бързи решения от останалите. ​
4. Играчите могат да обръщат до 6 най различни неща едновременно, докато Non-gamers​
може само до 4 неща едновременно. ​
5. Изследване показва, че видеоигрите могат да предадат прецизност. В това изследване се доказва, че хирурзите могат да подобрят тяхната прецизност в операциите когато са играли видеоигри. Тези хирурзи доказват с 27% по-бързо завършване на операция. ​
6. Професор Daphne Bavelier се занимава с хора имащи мозъчни травми психически и физически. Тя дава на пациентите си да играят с времето по-сложни игри. 40% повишаване на мозъчните връзки и дори има пациенти които са се излекували напълно.​

Ако някой би бил така благодарен да преведе този текст или презентацията ще му бъда много благодарен.