PDA

View Full Version : Моля помогнете по Химияdevilpr095
05-11-2018, 19:03
Изчислете колко пъти ще се промени скоростта на реакцията
2SO2(г)+О2(г)=2SO3(г)
Ако
а)Налягането се увеличи 4 пъти
б)Концентрацията на кислорода се увеличи 3 пъти
в)Концетрацията на SO2 се увеличи 3 пъти;
г)Обемът на системата се намали 2 пъти
Благодаря предварително !