PDA

View Full Version : СПЕШНО: Казус по Стратегическо упралвние на човешките ресурсиstefivan1
04-13-2019, 23:44
Здравейте, имам да реша казус по посочената дисциплина, но ако трябва да съм честен, не мога да се справя с него. Ще съм много благодарен ако някой поне вметне нещо, което да напиша, колкото да хвана 3-ката. Благодаря предварително. Ето го и него:

Казус
„Зора” ООД е създадена 1989 г. първоначално с предмет на дейност производство на гумени уплътнения и с персонал 35 ч. Постепенно се утвърждава на пазара на производство на гумени изделия и увеличава персонала си до 185 ч. В структурно отношение те са разпределени както следва: 5 мениджъри, 15 специалисти, 3 охрана, 2 помощен персонал и 160 души основен, допълнителен и спомагателен персонал в категорията работници. След внимателен анализ на възрастовата структура на персонала специалистът по УЧР забелязва, че тя е с гъбовидна структура – т.е. има около 20% от този персонал, който ще се пенсионира в следващите 2 години.
Изгответе дейностите, които бихте реализирали през четвъртата и петата години от програмата на „Зора” ООД по отношение на стратегическото управление на човешките ресурси като разположите по години дейностите, които ще предприемете от януари 2023 г. до януари 2024 г. Можете да улесните работата си чрез следната таблица:

2023г. |Дейност|Вид прилагана HR стратегия|Очакван резултат|


2024. |Дейност|Вид прилагана HR стратегия|Очакван резултат|