някои може ли да напише един отогвор по подробен в връзка с това: що е е отговорност?