Хирургичното решение трябва да е крайна мярка, защото повечето фимози могат да се оправят безоперативно. Ето едно средство, което може да помогне:

https://www.youtube.com/watch?v=SarR5sYICK4