Всяка публикувана тема (обява), трябва да има следните задължителни атрибути:

Продавам


1. Заглавието на темата, трябва да е на кирилица.
2. В заглавието трябва да фигурира думата "Продавам".
3. В заглавието упоменете, какво продавате.
4. Давайте максимум налична информация за стоката, която продавате.
5. Забранено е слагането на снимки, които са повече от 250х250 пиксела.
6. Задължително е да се обяви цената на стоката.
7. Цената трябва да е в българска валута.
9. Забранен е коментара както на стоката, така и на цената от хора, които са незаинтересувани от покупката й. Ако правилото се наруши, коментарът бива изтриван. Разбира се, това правило е невалидно в случай, че продавача е посочил друго. Пазарлъкът обаче е позволен.
10. Дигането на една тема е позволено само, ако е има промяна в цената или някаква друга информация, в противен случай е забранено.
11. В случай, че сте продали стоката си, пишете в темата, че сте я продали.Купувам


1. Заглавието на темата, трябва да е на кирилица.
2. В заглавието трябва да фигурира думата "Купувам".
3. В заглавието упоменете, какво търсите да закупите.
4. Дайте максимум информация за това, което търсите.
5. Забранено е слагането на снимки, които са повече от 250х250
6. Забранено е да се коментира търсещата стока.
7. След, като сте намерили търсената от вас стока пишете в темата, че сте я открили.Препоръки


Към продавачите и купувачите: За да успеете с продажбата или с покупката е добре, да давате всичката налична информация, с която разполагате: начин за връзка с вас, снимков материал и т.н. За целта можете да ползвате сайта http://www.imagehosting.com/ . След качване на снимка в този сайт, ще получите линк/код, с който можете да публикувате директно в този форум, стига размера и да не превишава 250x250 пиксела.

До всички потребители: В случай, че се натъкнете на измамник в нашия форум, моля свържете се с адиминстратор, за да му бъдат наложени санкции.