ето и темите трябва ми някоя от сичките

"Прости им, понеже не знаят, що правят"
"Човекът в центъра на света"
"Пилат си измива ръцете"
"Знанието възгордява, а любовта назидава"
"Свободата е изпитание"
"Всяко нещо което желаете човеците да правят на вас това правете и вие на тях"
"Не само с хляб ще живее човек, но и с всяко слово което излиза от божиите уста"
"Който е безгрешен нека пръв хвърли камък върху й"
"Където са съкровищата ви там е и сърцето ви"