.
Отговор в тема
Резултати от 1 до 7 от общо 7
 1. #1
  Голям фен Аватара на girl4eety
  Регистриран на
  Apr 2008
  Мнения
  801

  едни темички

  здравейте, трябва ми нещо на темите 1."Човека и въздуха" 2."Взаймодействие на човека с природата"
  Като за 1 госпожата иска нещо за замърсяването и каза да не пишем по 5-6 листа глупости,а дори и да е 2 странички , но да е най-най-важното...търсих в гугъл и нищо не намерих може ли някой да помогне...ще съм много благодарна,благодаря предварително

 2. #2
  Какво точно трябва да бъде това "Човека и въздуха"? Мога да ти дам примерно за замърсяването. Такова нещо ще ти свърши ли работа?
  Радвай се на този миг. Този миг е твоят живот.

 3. #3
  Голям фен Аватара на girl4eety
  Регистриран на
  Apr 2008
  Мнения
  801
  da shte svarshi

 4. #4
  Виж това:

  Замърсяването на въздуха може да стане по много начини.Едни от основните замърсители на въздуха са праха и химичните замърсители.

  ЗАМЪСЯВАНЕ С ПРАХ


  Въздуха се замърсява с прах от движението на транспортните средства, от работата на циментовите заводи и топлоелектроцентралите, от добиването на чакъл и други интертни материали за строителството, от ерозиралите и оголени терени.Прахът е механичен замърсител, състажен от различни вещества в твърдо агрегатно състояние.

  ХИМИЧНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ НА ВЪЗДУХА

  В някои случаи въздействието на химичните замърсители върху човека се проявява веднага.Могат да се появят алергии, умора и неработоспоспбност.В други случаи вредното въздействие се проявява след време.Такива са раковите заболявания и силикозата.
  При правилното и пълното изгаряне на горивата един от газовете, които се отделят, е въглеродният диоксид.Вече знаем, че той се причислява към променливите съставни части на въздуха.
  Въглеродният диоксид е безцветен газ.Както азотът, той не поддърйа горенето и дишането.Живите организми загиват в среда от въглероден диоксид.При силно охлаждане той може да бъде втечнен, а след това и да кристализира като сняг.Последният се използва като „сух лед”.
  Въглеродният диоксид е много необходим за зелените растения.Те го приемат от въздуха, включит го хранителните бещества и отделят кислород.
  Отделяният при изгарянето на гората въглероден диоксид се разрежда от въздуха.Непрекъснатото увеличаване на съдържаниети му в атмосферата води до възникването на парниковия ефект.
  Когато изгарянето на горвата не е пълно, се отделя силно отровният газ въглероден оксид.Голямо количество от него се отделя при работа на автомобилите „на празен ход”-загряване преди тръгване на път и изчакване на сфетофари.
  При изгаряне на веществата, съдържащи химичните елементи сяра и азот, във въздуха попадат серен диоксит и азотни оксиди.Те са причина в някои райони на земната пожърхност да падат киселинни дъждове.В тях се съдържат вешествата киселини, които все още са ни непонятни.
  Серният диоксид. Азотните оксиди и вешествата, наречени фреони , разрушават озоновия слой.Фреоните са органични вещества, които се използват в хладилната техника и при производството на дезодоранти и други спрейове.
  Разрушените части на озоновия слой са известни като озонови дупки.Те променят климата и влияят неблагоприятно бърху живите организми.  Дърветата в града…развалят въздуха

  За това наистина шокиращо откритие младият учен от Томск Роман Нутерман е награден със златен медал от Руската академия на науките. При това той не е биолог, а асистент в Механо-математическия факултет в университета. И до ролята на градските насаждения стига почти случайно. В дипломната си работа Роман разработва модела на движението на въздуха в града и разбрал, че дървото пречи а това движение, забавя “проветряването” на улицата от изгорелите газове. Извел много уравнения и доказал: за да се образуват от изгорелите газове вещества, които растенията могат да поемат, трябва да станат редица химични реакции. За това е необходимо време, а ако няма слънце- тези процеси се удължават.
  -Особено е зле, ако дърветата са покрай пътя-твърди аспирантът.-Лете те се като плътна зелена стена, която пречи за нормалното проветряване на улиците. Парковете и градинките са нещо чудесно, но трябва да са далеч от автомобилните трасета, за да са действени белите дробове на града. Иначе те се превръщат в резервоар на вредни вещества.
  Разбира се, концентрацията на изгорелите газове в една или друга улица зависи от много фактори, главен от които е посоката на вятъра. Сега Роман изработва по-точен модел на движението на въздуха. Когато бъде готов, той ще стане незаменим при изграждането на новите жилищни квартали, хората ще дишат по-малко вредни вещества.
  Теорията на Нутерман е високо оценена в РАН. От нея се интересуват и в чужбина. В Дания, където Роман неотдавна е бил на стаж, планират да приложат неговия модел на практика.
  Проблемът ,свързан с опазване на природната среда ,е един от най-актуалните и най-тревожните проблеми на нашето време.Той е свързан с ускореното икономическо и социално развитие на нашата цивилизация в глобален мащаб и поради това решаването му е проблем за оцеляване на човечеството .Общо известен е факта,че края на второто хилядолетие завърши с огромно негативно въздействие върху биосферата,с деградация на планетата и с нарушаване равновесието в природата от неразумно извлечената максимална изгода на човечеството при използването на готовите природни ресурси . И ето затова перспективите съвсем не са успокоителни.Проблемът \"биосфера и човек\" предопределя целия ход на геологическото и историческото развитие на планетата и човечеството и решимостта му задача №1 за оцеляването ни.
  Опазването на екосистемите възпроизвеждащи необходимите природни ресурси на Земята ,инвентаризиране то на хранителните ресурси,организирано в световен мащаб чрез международни програми по въпросите на биосферата и човека,ще доведе до по-рационално използване на биологичните ресурси,да по-правилна преценка за възможностите за повишаване продуктивността на системата.
  Най-голям и съществен дял в замърсяването на околната среда има промишлеността.Промишлени е отпадъци,газовете,прахта и аерозолите нахлуха във въздуха на промишлените райони ,в градовете и селата.Вредните вещества проникнаха в работната среда.
  Един от основните замърсители на въздуха е-ПРАХЪТ
  Промишленият прах от различен произход/минерален,животински и др/ променя физикохимичните свойства на атмосферата и засилва пагубното въздействие на замърсената атмосфера върху биологичните свойства,в които е включен и човекът.
  Частиците на веществата,които замърсяват въздуха,могат произволно да коагулират,уедряват,абсорб ират газови молекули и йони.В праховите или в дъждовните облаци по такъв начин може да се натрупа статично електричество и да се създадат големи напрежения.Изпразването може да доведе до взрив.Праховите частици променят и отражаващата способност на атмосферата,поради което слънчевата радиация ,която стига да Земята намалява до 40%.Американският учен Уйлям Коб смята,че ако естествената облачна обвивка,която покрива 31% от повърхността на планетата,се увеличи още с 5% вследствие на замърсяването на въздуха,ние ще сме заплашени от нов ледников период.Поглъщането на слънчевата радиация от атмосферата създава условия за концентриране на канцерогенните вещества в саждите,намиращи се във въздуха.
  НАМАЛЯВАНЕ НА КИСЛОРОДА ВЪВ ВЪЗДУХА-Това е и една голяма заплаха за оцеляване на човечеството.Някои учени предвиждат,че следва в най-близко време да се установи ,че атмосферния въздух ще бъде толкова замърсен,че МПС трябва да имат радарни устройства,за да могат да се движат,а в стаите на хотелите вместо климатици,трябва да има инсталации за получаване на кислород.
  УВЕЛИЧАВАНЕ ВА СО2 ВЪВ ВЪЗДУХА-Съдържанитето на въглеродния диоксид в атмосферата през последните десетилетия се е увеличило значително от 0,028% на 0,032%.НЕПРЕКЪСНАТОТО ПОВИШАВАНЕ НА КОНЦЕНТРАЦИЯТА НА СО2 МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО \"ПАРНИКОВ ЕФЕКТ\",
  при който ще се наруши нормалното топлоизлъчванена Земята и средната температура на земната кораще се покачи.Това неминуемо води до съществена промяна на климата в глобален мащаб,до размразяване на полярни ледове,до повишаване нивото на Световния океан...И предсказанието за Нов Потоп като наказание над човечеството за неразумно използване на планетата Земя ще се сбъдне...!
  СМОГ-Редица физико-географски фактори способстват за засилване на замърсяването и за увеличаване на концентрацията на вредните вещества/скоростта на вятъра,влажността на въздуха,географското разположениена замърсения район,температурата/Особено опасно е явлението инверсия-когато температурата нараства,промишленият дим не може да се издига нагоре и се разпределя в приземния въздушен слой,където концентрацията му се увеличава значително.Когато над някои райони в продължение на няколко денонощия се установи устойчива инверсия въниква смог.Смогът се образува в резултат на сложни фотохимични процеси и реакции,стимулирани от слънчевата ултравиолетова радиация,при която във въздуха се образуват токсични продукти,наречени фотооксиданти..
  Замърсяването на въздуха се променя.Вредните вещества,попаднали във въздуха,\"пътуват бец паспорт\".Това налага да се реагира по най-бързия начин чрез международни договори и спогодби за вземане на общи мерки за опазването чистотата на околната среда.  Фабриките и промишлените предприятия са едни от основните замърсители на въздуха!

  Реки от прах
  Както и океана, атмосферата е изпълнена с много течения .Тези течения могат да пренесат праха и замърсяването от едно място до почти всяко кътче на света. Пяък от Сахара е бил намерен в големи количества на Карибите и дори примесен със снега на Скандинавския полуостров! Това са нормални, естествени процеси в атмосферата. Тези въздушни течения могат да разнасят също и произведени от човека замърсители. Само факта, че живеете на село, не е достатъчен, за да Ви предпази от токсините, създадени в промишлените райони.
  Например, радиоактивният облак от Чернобил стигна чак до Япония!
  Нашата околна следа съдържа поне 12 химикала, за които се знае, че са изключително вредни за хората, а въздушните потоци ги разнасят навсякъде. Реките от прах се превърнаха в Реки от токсини. Създаденото от човечеството замърсяване се разпространява и до най-далечните краища на света! Останало ли е някъде място с чист, годен за дишане въздух?

  НЯМА КЪДЕ ДА СЕ СКРИЕМ!

  Замърсяването на въздуха влияе на всеки. Ние непрекъснато сме заобиколени от замърсители и токсини, където и да се намираме, и особено в нашия собствен дом! Нивото на замърсяване в дома може са бъде 2, 5, до 100 пъти по-високо от въздуха навън!С всяко вдишване ние поемаме от 40 000 до 75 000 частички прах.Един грам прах съдържа 700 милиона различни съставни частици, които в комбинация представляват огромна заплаха за нашето здраве. В процеса на еволюцията нашият организъм се е адаптирал да се пребори с праха, но днес прахът има напълно различна структура и е много по-вреден. Поради това, АООС класира лошото качество на въздуха в помещенията сред петте най-големи риска за здравето на човека от околната среда!


  ДОКАТО ПРОДЪЛЖАВАМЕ ДА ДИШАМЕ, ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА ВЪЗДУХА ЩЕ НИ ВЪЗДЕЙСТВА!
  Ние прекарваме до 90% от времето си на закрито** - това е 90% от нашето време, прекарано в дишане на рециклиран въздух. Рециклирането на въздуха, особено в стандартните вентилационни системи, означава, че прахът, плесените, бактериите, вирусите, цигарения дим, различните химически вещества и други токсини се натрупват, като тяхното количество се увеличава с продължителното рециклиране на въздуха!

  Човешкото тяло не е проектирано да се пребори с тази агресия върху нашето здраве!
  Ефектът е бавен и трудно забележим. Може да усетим истинската вреда за тялото ни чак години след пребиваването във вредната среда!**
  ПРЕВЪРНАЛО ЛИ СЕ Е ДИШАНЕТО В ОПАСНОСТ ЗА НАШЕТО ЗДРАВЕ?

  Как да разберем, дали сме изложени на вредното влияние на околната си среда? Какви са признаците, че телата ни са подложени на атака от въздуха около нас?
  Имали ли сте някога главоболие или раздразнен нос или гърло, които не минават? Алергични кожни реакции?

  Замайване и умора, дори след здрав сън? Тези симптоми лесно могат да бъдат пренебрегнати или обяснени по някакъв начин. Лекарствата, които се продават без рецепта, като аспирина или лекарствата срещу настинка ги скриват и т ушират, което ни пречи да потърсим истинската причина!
  КАК ДА РАЗБЕРЕМ, ЧЕ ДИШАМЕ ОТРОВА?

  Излагане на въздух, наситен с разтворители, почистващи препарати, пестициди и други летливи органични съединения могат да причинят всички тези симптоми, плюс наусея, епистаксис и диспнея.

  Тежките метали в атмосферата, като олово и живачни изпарения, могат да навредят на гастроинтестиналния тракт и да причинят мускулни спазми и тремори, отпадналост, промени в характера, загуба на слуха… списъкът продължава!

  Биологичните замърсители, като животинския пърхот, плесените и акарите също помагат за разпространението на заболявания и инфекции. Освен това те могат да причинят спазми на белите дробове, упорита кашлица и ринит.

  Печките, отоплителните уреди, горивните камери и камините също могат да ни разболеят. Замайването, главоболията, очните възпаления и честата ангина при хората с коронарни сърдечни заболявания, плюс много от другите вече споменати симптоми, могат да бъдат причинени от тези горивни източници.
  Въздух

  В периода 1989 г. е налице значително намаляване на емисиите от атмосферни замърсители, а оттам и подобряване качеството на въздуха в населените места. Главните причини са спад на промишленoто производство и енерго-потреблението и взетите конкретни екологични мерки. Наред с това, очакваното икономическо оживление и растеж през следващите години могат да компрометират подобрението в качеството в атмосферния въздух, ако не бъдат предприети по-нататъшни действия.

  Атмосферното замърсяване, наред със съпътстващите компоненти и фактори на околната среда, социално-битовите условия, начина на живот и наследствените фактори е от съществено значение за човешкото здраве. Връзката между заболеваемостта на населението, замърсяването на въздуха и състава на питейната вода е проучвана в градовете, замърсени от промишлени източници и автомобилен транспорт.

  Анализът показва, че в сравнение със средната за страната заболеваемост, най-силно тя е увеличена в градовете, интензивно замърсени от химическата, нефтохимическата и металургичната промишленост и районите с интензивен автомобилен транспорт.

  Болестите на дихателната система са водещи в структурата на заболеваемостта, както в страната, така и в изследваните градове. По-висока е заболеваемостта в Никопол, Девня, Свищов, Димитровград, Асеновград, като най-силно е изразена в Девня и Асеновград. Увеличена е заболеваемостта предимно от остри инфекции на дихателните пътища. Хроничните респираторни заболявания са увеличени както в градовете, замърсени от химическата и нефтохимическата промишленост (Девня, Бургас, Стара Загора), така и в райони на цветната металургия (Кърджали, Пловдив, Асеновград) а хроничният бронхит и емвизим преобладават в Девня и Свищов.

  По-голяма честота на бронхиалната астма е налице в градовете с химическа промишленост (Девня, Бургас, Враца и Русе). Особено висока е астматичната заболяемост в Девня – повече от два пъти над средната за страната.

  Заболяемостта от сърде4но-съдови заболявания се повлиява значително от замърсяването на околната среда в районите на химическата промишленост, металургията и селищата с интензивен автомобилен транспорт.

  Замърсяването на въздуха с органични и неорганични канцерогени допринася за значително нарастване честотата на злокачествените новообразувания.

  В най-интензивно замърсените с тежки метали райони (тези на цветната металургия), съдържанието на олово и кадмий в организма на деца от предучилищна възраст и ученици свидетелствува за наличие на здравен риск.

  Съществуват вече много експериментални и епидемиологични данни за вредното въздействие на атмосферните замърсители върху имунната система водещо до потискане или разстройване на нейните функции, с резултат – нарастване на инфекциозната заболяемост и степента на алергизация.

  Изложените данни показват, че замърсяването на околната среда оказва негативно влияние върху здравето на населението проявяващо се с увеличение на заболяемостта. Най-изразено е това влияние в екологично застрашените райони. Замърсители с водещо рисково значение са тежките метали (олово, хром, манган), арсен, кадмий и серните газове (сероводород и серен диоксид).
  Радвай се на този миг. Този миг е твоят живот.

 5. #5
  Голям фен Аватара на girl4eety
  Регистриран на
  Apr 2008
  Мнения
  801
  da super e na tva moje6 li da pomogne6 2."Взаймодействие на човека с природата"

 6. #6
  Виж това:

  Хармонията между човека и природата
  (есе)  Човекът и природата са част то този свят , в който не могат да бъдат в хармония , защото са твърде различни. Човекът е съзнателно същество, което с всичките с знания и опит се явява в конфликт с живата и неживата природа. Той иска да я подчини на своите нужди и цели, без да се замисля за вредата която и причинява. Но природните закони са други. Те понякога са безмилостни , жестоки и безкомпромисни. В резултат на индустриализацията , на непрекъснатото изпускане на вредни газове в атмосферата ,се довежда до едно бавно унищожаване на природата.
  Източниците на замърсяването на природната среда са безбройни. Всички тях ги има за удобсвто на човека , за един по лесен и комфортен живот. Но те не само създават , те отнемат чистия въздух , чистата вода, което от друга страна е вреда и за самия човек.Унищожават се вековни гори , красиви местности, погубват се ценни растения и животни.
  В днешно време все повече и повече стават “Еко-Организациите” , които се стремят към опазването на природата. И именно хармонията между човека и природата ще допринесат за това. Необходимо е всички в името на един по- чист и здравословен живот, да намерят своето място и да дадат своя принос за овладяване на замърсяването на природата. Така до някаква степен се прокарва пътя за разрешаване на този проблем за хармонията между човека и природата.  Кой е по-силен-човекът или природата? (есе)

  Кой е по силен? Човекът, който руши природата или природата, която и да искаш не можеш да спреш? “Не можем да се борим с природата”- казват повечето хора. Наистина е така. И да искаме не можем да спрем земетресенията, ветровете, дъждовете и всички бедствия, които природата ни поднася за “благодарност”. Изразът: “Всичко се връща” важи и за човекът и природата. Не може само човекът да потъпква и унищожава красивата природа, а после да се пита защо тя така постъпва?! Тя просто си отмъщава: За изсечените гори от човека, за замърсения въздух, за избитите китове и делфини и всякакви животни с изключително красиви кожи. И вече хиляди животни завинаги са изчезнали. А по-жалко е, че сега човекът не от глад, а от охолство тръгва срещу Природата. Например изсича горите, за да украси и без това разкошния си дом.
  Природата е всичко. Без нея ние сме загубени. За жалост не оценяваме това, с което ни е дарила. Красивите природни пейзажи, морето, реките, езерата, планините, животните и чистият въздух- това са малко от нещата, които имаме от нея. А ние за “благодарност” какво правим? Любуваме се на морето замърсявайки го. Държим се като животни, а не като разумни човешки същества!
  Много поети са възпявали природата. Но тя заслужава много повече от няколко стиха. Тя заслужава нашата любов и признателност. Защото тя е всичко-въздухът, който дишаме, водата, която пием, храната, с която се храним, земята, по която стъпваме…
  Чудя се безумие ли е обхванало нашето човечество? Не вижда ли? Не разбира ли? Не усеща ли, че без природата сме загубени? Природата е по-силна от всичко! Не с нас е започнал животът и не с нас ще свърши. Ние просто сме гости на природата-една малка частица от нея и трябва да се гордеем с това. Не сме се родили, за да унищожаваме природните ресурси, а да творим добро и красота, да обичаме, да бъдем обичани и да ценим природата!
  Човекът и природата
  (есе)


  Човекът се стреми да бъде доминиращ вид на Земята, да определя правилата в света, който е “завладял”, но едва ли някой би могъл да заповядва на природата.
  Човекът е само един от многобройните видове на Земята с единственото предимство, че притежава разум.Но дали е така – дали наистина разумът е предимство, след като той унищожава всичко около себе си: изсича дървета, убива животни, стои огромни сгради, мислийки, че ще живее по-добре, заблуждавайки се, че това е прогрес.Един индиански вожд сякаш е прозрял тази истина преди другите с думите си: ”Изчезнат ли всички животни, човекът би умрял от велика самота на духа. Каквото и да се случи на животните, то винаги се случва и на човека.”. Аз мисля, че един ден хората ще седят в механизирания си свят, ще разглеждат снимки на изчезнали видове и ще искат да заменят компютъризираните си домове, за да видят един слон или жираф, или просто една палма, ако имат късмета да оцелеят без животните и растенията.В стремежа си да бъде запомнен сега и завинаги, наблизо и през много километри, човекът погубва същественото и истински значимото. Природата е необуздана сила. Когато се опитваме да я контролираме тя ни унищожава. Не е ли по-добре да бъде спасен един животински вид, отколкото да бъде построен един мегаполис? Защото след време няма да има кой да живее в него.
  Човекът живее в един динамичен и развиващ се свят, в който, за нещастие, всеки ден се избиват безброй животни, които са неделима част от нашето съществуване. Продължавайки в същия дух скоро ние ще последваме съдбата на животните.
  Природата е всичко онова,което ни заобикаля,всяко кътче,което ни прави малко по-щастливи и всяка тревичка даваща ни свежест,нещо непокътнато дори от безпощадните ръце на човека.Едва когато човек успее да вникне в същността на нещата,чак тогава той може да почувства истински силата на природата,да проникне и да види нейното разнообразие и да разбере,че истински уникалните неща като дървото различаващо се от съседното,като цветето омайващо ни с различен аромат от това до него-точно тези неща не бива да се рушат по никакъв начин.Но за да го разбере „това създание на природата”-трябва да го чувства,да потърси отговор:” Защо е така?” и едва когато това стане ще може да почувства обаянието на всяка една тревичка,всяко едно храстче.
  Дори пръстта под краката ни,която ние без да се замисляме тъпчем e нещо величествено,просто защото и тя е създадена от природата.
  Когато се намираш в близост до природата,непосредствено сред нея,тогава с въпросите възникнали в душата ти идват и отговорите.
  Човекът едва ли би могъл да бъде приятел на когото и да е,след като целият му живот минава в съревнование,човекът търсещ съвършенство във всичко останало,но не и там където трябва-в самата природа.Именно тя ни дава всичко,което ни е нужно: слънце,въздух и вода,а ние в замяна на това какво правим?-Рушим я.И защо? Основателна причина няма,просто човекът е неблагодарен,но такъв ще си и остане.Та той не може да цени стойността на нещата,кое е скъпо и кое не е.Природата ни е скъпа много,но време ни трябва да го разберем,а времето лети и от ден на ден грубостта от ръката на човека се усеща по-силно,с още по-голяма тежест.
  Човекът има възможност,знания и сили да си взаимодейства с нея,но е неспособен.Търсейки да извлече всичко хубаво,той неусетно я унищожава.
  „Негово величество човека” погубва всичко де мине по пътя си.А нима това е нужно?
  Почувствай повея на вятъра,усети аромата на плода,тревата……..
  Обичай природата и я опази такава каквато трябва да бъде-чиста и непокътната.
  Покажи на Света,че си българин достоен за нейните блага и дарове !!!
  Радвай се на този миг. Този миг е твоят живот.

 7. #7
  Голям фен Аватара на girl4eety
  Регистриран на
  Apr 2008
  Мнения
  801
  stava mersi mnogo obi4kam te

Правила за публикуване

 • Вие не можете да публикувате теми
 • Вие не можете да отговаряте в теми
 • Вие не можете да прикачвате файлове
 • Вие не можете да редактирате мненията си