Парламент - 4,00 лв (кутия) стек - 38 лв
Давидоф - 4,50 лв (кутия) стек - 43 лв