Приемат се абсолютно всякакви предложения.

Тел. 0897691794