Трябват ми данни за населението на всеки един континент за предходна година преди 2000 г. Примернo за Азия за наслението през 1990 така за всички континенти само за една и съща година.

shadow4e
Грешен раздел.