Много ви моля, дайте ми линк с уроци по програмата Derive или ако някой може да работи с нея да пише! Въпроса ми е как да защриховам фигура, образувана от две графики на фукции (параболи).