Уравнението (2х - 1)2 - (-х - З)2 = 14 - 2х(5 - х) е еквивалентно на:
помогнете !!!

не мога да го реша това чудо и това е