Здравейте, някой има ли написан ЛИС или нещо, което може да ми помогне. СПЕШНО Е!!! Ето темата: Прочетете стихотворението на Христо Ботев „Към брата си“ и напишете аргументативен текст в обем до 4 страници на тема „Страданието на родолюбеца“. Преди текста отбележете жанра му – интерпретативно съчинение или есе. Благодаря предварително.