Например някои да ти каже остаи я не е редовна?
Как така не е редовна?