Разкажете за наи-лошото си напушване,станало ли ви е лошо и такива разни.Аз днес се напуших с едни "билки" ,сърцето ми се разтуптя и усещах само него как бие и много ми се виеше свяятт