Здравейте! Имам домашно по химия , което ми е важно , но не мога да го реша, моля , ако някой разбира от химия да ми помогне!
1. h2(г)+br2(г)=2hbr(г)+q
Как ще се промени скоростта на правата реакция, ако концентрацията на HBr се увеличи
Какви промени ще настъпят , ако температурата се понижи

Моля , помогнете ми!