Познавате ли някой, който тази година е 12 клас и иска да учи в БСУ, спешно е, моля споделете.