Ако може ЛИС на тема:
1. Образа на Огнянов
2. Образа на Марко
3. Революционна идея на романа "Под игото"