И ми трябват за днес (до 2 часа)
1) Философският проблем има формата: "Не мога да се ориентирам" - Лудвиг Видгещайн
2) Природата обича да се крие - Хераклит
3) Историята е въплъщение на онова, което няма отношение към математиката - Освалд Шпенглер
Колкото можете, мерси anyways. c: