Искам да попитам дали само аз нямам цици в моя клас