Има едно помагало по Български език и литература-Учебно помагало за задължително-избираема подготовка на издателство Просвета..Вътре има всичко описано по литература за седми клас.Сигурно го има и за други класове.