Няма правила, естествено.
Както дойде на момента. Това не е точна наука, за да има "Вярно" и "Грешно".