целят да бъдата забелязани като "гъзари" пф.. пълниа идиотщина..