Тъй като днес ще имаме писмено изпитване, а на мен някои неща не са ми ясни, се надявам някой да успее да ми отговори на въпросите.

- Можете ли да добавите дробно число към указател? Защо?
- Какво ще отпечата фрагментът:

float x=679.54;
float y=900.18;
float *p;
p=&x;
printf(%.2f/n", *p);
p=&y;
cout<<*p;

-Какъв ще е резултата от изпълнението:

float masiv[5]={3.6, 5.2, 1.9, 6.8, 4.7};
cout<<*(masiv+3)<<masiv;