Накратко днес имам тест, а не мога да намеря от къде да преговарям, затова ще се радвам, ако някой ми ги обясни тези нещо:
1. Ти си на пътуване с цел изучаване на чужд език. Разкажете, като свържете думите в изречения:
Juli-Berlin-fliegen
Ghastfamilie-wohnen- land und lute kennen lernen
Untericht-jeden formittag-lererin-nett
Wochenende-exkurzion-freizeit-spaschlus-Zertifikat-Note
Трябва да ги напишем в МИНАЛО време.

2. Задайте въпроси (пример):
Ако имаш свободно време, щяхме да отидем на кино. (подчинено изречение)

3. Свързване с wenn?!
4. Свързване с um и zu!?

Моля ви се отговорете, че нямам много време, последните някак си ги обяснете! Мерси предварително!