2/3 от американците са тъпи, а атеистите в този форум са изключително умни и хвърлят определения насам и натам. Дооообре.