утре е петък и аз лягам, че трябва да ставам рано за DасkаLо.