Много ви моля някой ако има някакъв анализ за това произведение да ми помогне.Благодаряви,предва рително