Имам курсова задача и имам нужда от помощ. Спешно е, моля ви.


Входни данни:
-Категория (напр. фантастика, комедия и др.)
-Име на режисьора
-Заглавие
-Година
-Носител (DVD, VCR или и двете)
-N на картон, на който се записва
-Име и фамилия
-Дата на вземане
-Дата на връщане
-Бележка (коментар)

Изходни данни:
-Категория (напр. фантастика, комедия и др.)
-Име на автора
-Заглавие
-Година
-Носител (DVD, VCR или и двете)
-N на картон, на който се записва
-Име и фамилия
-Дата на вземане
-Дата на връщане
-Бележка (коментар)


Първа форма:
Прозорец за парола с бутони Ok и Cancel:
-При невярна парола-предупреждаващо съобщение
-При отказ (Cancel)-изход (край).

Втора форма:
Извежда данните:
-Бутон за добавяне на нов запис с данни (чрез трета форма);
-Бутон за изтриване на текущия запис;
-Бутон за търсене по номер на картон (чрез четвърта форма или алтернативен вариант);
-Бутони за манипулиране на записите ;
-Възможност за следене за наличност на филма;
-Бутон за изход

Трета форма:Добавяне на нов запис:
-бутон, с който се добавят новите данни, след което съдържанието на съответните текстови полета се изтрива. Целта е улесняване при въвеждане на повече от 1 запис;
-бутон за затваряне на трета форма.


Спешно е, моля ви!