Трябва ми доклад по философия ето и темата
Ситуации в живота и тяхното философско осмисляне