някакво хладнокръвно. видях буркани с гъби във вода и ми напомниха на бурканите с ембриони във филмите.
а вие