Абе, бях попаднал на една от онези стари български песни, пълни с простотии. Ставаше въпрос за диалога на Джак пирата и бременната му к*рва, какво ще бъде детето им като се роди. Кой каквото има за нея, да праща.