Колко много ревност, колко много ревност има във форума..

Ц-цц (цъка с език и клати тъжно глава)...