.
Отговор в тема
Резултати от 1 до 11 от общо 11

Hybrid View

 1. #1

  Бащата на светлината

  Дете на Бащата на светлината сега ще ти разкажа за светлината и доброто
  Светлината е добро и противоположното на злото и мракът.Мракът е зло и неосъзнато.Както повечето хора ние вършим добро и зло.Ние вършим добри и зли постъпки Добрите ни и светли постъпки ние ги вършим осъзнато а злите ни и мрачни постъпки ние вършим помрачени и неосъзнати.Винаги злите и мрачни постъпки ние извършваме неосъзнато злото и злите постъпки винаги са неосъзнати за разлика от добрите и светли постъпки Тях ние вършим напълно осъзнато и сме наясно че те водят до добро и до светлина Дете на Бащата на светлината сега ще ти разясня още малко .Има два вида постъпки които ние можем да извършим те са добри и светли постъпки и лоши и мрачни постъпки
  Ако извършиш добра и светла постъпка за себе си ще ти бъде добре и светло но и малко зле и мрачно. Но ако извършиш добра и светла постъпка за друг човек. На теб ще ти ще бъде малко мрак малко зло а на него ще му бъде само светлина и добро. Но ако друг човек извърши добро и светло дело за теб на него ще му бъде малко зло малко мрак . А на теб ще ти бъде само светлина и само добро.Ето сега ще ти обясня по подробно примерно ти се пие вода и отидеш до кладенеца да си наточиш вода а пътят до кладенеца е дълъг и уморителен ти ще се умориш докато стигнеш до него но след като стигнеш и наточиш вода и утолиш жаждата си доброто и светлото в това е че ще утолиш жаждата си защото си бил жаден а лошото и мрачното е че си се уморил и са те заболели малко краката докато си вървял по дългият път до кладенеца.Но ако друг човек извърви дългият път до кладенеца и ти донесе да пиеш вода и утолиш жаждата си чрез добрата и светла постъпка на другият човек който ти е донесъл водата за да утолиш жаждата си на теб ще ти бъде само добре и светло защото не си се изморил от дългият път до кладенеца и неса те заболели краката А на другият човек за разлика от теб ще му бъде малко зле малко мрачно за дето е извървял уморителният и дълъг път до кладенеца и се е изморил и са го заболели малко краката По същият начин ти ако отидеш и извървиш дългият път до кладенеца и напълниш вода и я занесеш на някой друг ожаднял човек и теб ще те заболят краката от дългият път до кладенеца и ще ти бъде малко зло малко затъмнено. А на другият човек ще му бъде само добро само светло защото е утолил жаждата си без да извърви дългият път до кладенеца и не се е уморил и не са го заболели краката. Значи когато даряваш добро и светлина на себе си или на някой друг на теб ще ти е малко мрачно малко зло. И когато друг човек дарява добро и светло на себе си или на другиго и на него ще му е малко мрачно малко зло.Но има и друго ако направиш на себе си зло тогава ще ти е зле и мрачно както и друг човек ако направи на себе си зло тогава ще му е зло и мрачно но ако направиш зло и мрачно на друго дете на Бащата на светлината тогава на теб ще ти бъде добре и светло.примерно принудиш против волята , насилствено или с други зли и мрачни постъпки друго дете на Бащата на светлината да отиде и извърви дългият и уморителен път до кладенеца вместо теб и да ти донесе да пиеш вода на това дете на Бащата на светлината което си принудил със зло и мрак да ти донесе водата от кладенеца и което е извървяло дългият и уморителен път ще му бъде само зло само мрак защото са го заболели краката и се е уморило от дългият път а на теб дете на Бащата на светлината ще ти бъде само добро само светлина защото не си извървяло дългият път до кладенеца и не си се уморило и не са те заболели краката а си утолило жаждата си с донесената ти вода И ако така се научиш да правиш зло и мрак и да принуждаваш другите хора на теб ще ти бъде само светлина само добро а на тези деца на Бащата на светлината ще им бъде само зло само мрак . Сега ще ти обясня защо не бива да даряваш зло и мрак а защо трябва да даряваш светлина и добро . Небива нито на себе си нито на другите да се прави зло и мрак . Ако правиш зло на себе си то значи че ти си мрак то значи че ти си неосъзнат и ако правиш на другите зло и мрак това също значи че си мрак и зло и че ти си неосъзнат.Ако си осъзнат ти никога няма да правиш на себе си или на другиго зло и мрак. Защото представи си че сте само две деца на Бащата на светлината и ти постоянно правиш насилствено зло и мрак на другото дете на Бащата на светлината на теб ще ти бъде само добро и светло защото ще товариш другото дете само със зло и мрак другото дете ще те отменя във всичко то постоянно ще живее в мрак и в зло то ще бъде твой роб .То ще е постоянно в страдания и мрак ще извършва всичко вместо теб ще бъде товарено и пак товарено със зло и мрак а на теб ще ти бъде само светлина и добро. Но ако това друго дете на Бащата на светлината е твой брат или сестра но това не те спира да го товариш и да му причиняваш зло и мрак за да ти бъде на теб светлина и добро можеш да живееш и така .Но ти ще си още неосъзнато ти ще бъдеш мрак ти ще бъдеш зло. И ако другото дете прави същото с теб товари теб насилствено със зло и мрак и ти живееш само в мрак и зло и бъдеш роб на другото дете на теб ще ти бъде само мрак и зло ще бъдеш роб на другото дете ще живееш само в мрак и страдания .А то ще живее в добро и светлина . И ако то другото дете те товари само със мрак и зло то също ще бъде мрак то също ще бъде неосъзнато и ще дарява мрак и зло въпреки че на него ще му бъде само светлина и добро .За това дете на Бащата на светлината не бива да се прави зло и мрак на никой друг.Ето какво трябва да направиш трябва да даряваш добро и светлина на себе си и на другите.Същото трябва да направят и другите деца на Бащата на светлината трябва да даряват добро и светлина на себе си и на другите Така няма да има нито едно дете на Бащата на светлината да тъне в пълен мрак и зло а всички ще живеят в светлина и добро. Ще има и хора които неосъзнато правят мрак и зло но те малко по малко ще се осъзнаят и ще започнат да правят добро и светлина затова всички осъзнати деца на бащата на светлината трябва да правят светлината и добро и да помагат на неосъзнатите да се осъзнаят и да започнат да правят и те добро и светлина.
  По осъзнатите трябва да показват верния и светъл път на по неосъзнатите по осъзнатите трябва да им помагат и подкрепят докато и последният човек не осъзнае че трябва да дарява светлина и добро

 2. #2
  Бащата на светлината за доброто и светлината и за злото и мракът

  Дете на Бащата на светлината да поговорим още малко за доброто и светлината и за мракът и злото
  Научи да Разграничаваш добре злото и мракът от доброто и светлината по някой път това е много трудно Сега ще ти разкажа малко повече
  Злото и мракът водят до зло и мрак
  Но по някой път злото и мракът водят до добро и светлина Както и доброто и светлината водят до добро и светлина но по някой път доброто и светлината водят до мрак и зло Сега ще ти разясня по подробно
  Представи си че учиш дете и го учиш на добро Примерно да не краде . Учиш детето с добро с добри и светли думи с добър и светъл пример Обясняваш му бавно и полека как кражбата е зло деяние как небива да се извършва това деяние как не бива да се отнема чуждото Как това е зло и мрак Детето разбира че кражбата е зло и мрачно деяние Ти си научил детето чрез добро и светло на добро и светло. Но ти може да научиш и детето на зло и мрак чрез добро и светло. Ето ти един пример и за това Примерно ти обясняваш и учиш детето си че кражбата е добро и светло деяние Учиш го че ако краде ще живее добре и в светлина Че е по лесно да се краде и че така се живее по лесно Учиш го с светли благи думи разясняваш му даваш му примери колко добре ще е това за него разясняваш му чрез доброта и светлина И то се научава че да се краде е добро и светло Така ти си научил детето на зло и мрак чрез добро и светлина Така ти можеш с добро и светлина да извършиш зло и мрак. По същият начин стоят нещата и с мракът и злото Ако учиш и показваш на детето чрез зъл метод Чрез обиди чрез насилие над него чрез принуждаване чрез зло и мрак Ти научиш това дете че е добро да се краде И учиш това дете че е добро за него да краде че с откраднатото се живее по лесно че така е правилно накрая това дете чрез злият ти и мрачен метод ще се научи на зло и на мрак Така чрез зло и мрак можеш да създадеш още зло и мрак.Но ти можеш също чрез зло и мрак да научиш детето на добро и светлина Ето как учиш детето чрез строгост чрез физическо насилие чрез мрачни и зли методи Учиш го че да се краде е лошо и че не бива да го прави Учиш го че е мрачна и зла постъпка Това дете ще се научи на добро и светлина И ето как чрез зло и мрак можеш да направиш добро и светлина
  Доброто поражда добро Но може да поражда и зло И злото поражда зло но може да поражда и добро

 3. #3
  Бащата на светлината за прошката

  Нека поговорим още малко за доброто и злото Нека поговорим за прошката Прошката е добра и светла постъпка доколкото да не простиш е зла и мрачна постъпка За това трябва да се прощава трябва да правим колкото може повече добри и светли постъпки и да разграничаваме доброто и светлото от злото и мракът Ето сега ще ти разкажа още малко за прошката Представи си че крадец ти е откраднал някоя твоя скъпа вещ .Първо да започнем с това че чрез кражбата този човек се е облагодетелствал от твоята ценна вещ която ти е откраднал На него чрез неговото зло и мрачно деяние му е било добро и светлина за сметка на теб А на теб ти е било мрак и зло задето си се разделил със скъпоценната си вещ Но законът е хванал този човек и идват при теб и те питат ще му простиш ли или ще го съдиш Ако от една страна го осъдиш и не му простиш той ще получи наказание и ще върне открадната та ти вещ и на него ще му бъде мрак и зло А на теб ще ти стане светлина и добро от това че са ти върнали откраднатата вещ Но от друга страна си направил зло и мрак за това че не си простил и си осъдил крадецът и на него ще му бъде мрак и зло от наказанието му Но ако от друга страна му простиш на теб ще ти бъде мрак и зло задето си се разделил с откраднатата си вещ а на него ще му бъде светлина и добро за дето си му простил и не си го осъдил и не е изтърпял наказанието си Значи прошката е добро и светло деяние а непрощаването мрачно и зло деяние Крадецът един път е получил светлина и добро чрез облагата от откраднатото и ако му простиш и не го съдиш отново ще получи светлина и добро защото прошката е светло и добро деяние. Представи си че наказанието което ще бъде наложено ще бъде много тежко ,мрачно и зло Както на крадецът с неговата мрачна и зла постъпка му е било светлина и добро за сметка на това че на теб ти е било мрак и зло така и ако не му простиш на него ще му бъде мрак и зло а на теб ще ти бъде светлина и добро Твоето непрощаване един вид по нищо не се отличава от злото и мрачно деяние на другото дете на Бащата на светлината.
  Независимо дали на теб ти е зло и мрак прошката си остава светлина и добро
  А не прощаването независимо дали на теб ще ти е светлина и добро си остава зло и мрак.
  Прошката е добро и светло деяние от прошката се поражда добро и светло
  Прошката винаги си остава добро и светло деяние . Непрощаването винаги си остава зло и мрачно деяние Ето защо трябва да прощаваме .Научете се да прощавате о деца на Бащата на светлината Прошката е светлина Прошката е добро .
  Прощавайте както искате на вас да ви бъде простено

 4. #4
  Бащата на светлината за гневът ядът.

  Да поговорим малко и за гневът и ядът . Гневът и ядът са зло и мрак и водят до зло и мрак Ето сега ще ти разкажа за гневът и ядът. Представи си че друго дете на Бащата на светлината ти удари един силен шамар Злото и мракът в това е че те е заболяло и до там.Но ако се ядосаш и разгневиш и се зачервиш и разпениш това е още едно ненужно зло и ненужен мрак за теб И ако в ядът и гневът си отвърнеш на шамара със шамар то това е още мрак още зло Защото си отвърнал на злото и мракът със зло и мрак Отвърнеш ли на злото и мракът със зло и мрак то ти по нищо няма да се отличиш от злото и мракът.След като отвърнеш на шамара със шамар ти може да получиш още един шамар и още зло и още мрак Ядът и гневът е това което те подтиква да направиш зло да направиш мрак Следователно ако ти одарят шамар веднъж ти става зло и мрак втори път ти става зло и мрак от ядът и гневът И ако отвърнеш в ядът си на злото и мракът със зло и мрак Правиш трети ненужен мрак и трето ненужно зло И ако пак ти се отвърне със зло и мрак получаваш за четвърти път мрак и зло и ако така продължиш и отвърнеш пак и пак на злото и мракът със зло и мрак ще получиш още зло и още мрак И ако така изпаднеш във физическа схватка или двубой с друго дете на Бащата на светлината и то те победи и те надвие ти ще получиш още зло и още мрак А ако ти го надвиеш и победиш то това значи че ти си причинило само още зло и още мрак Дори когато излезеш победител то ще е за сметка на мрак и зло защото на другото дете на Бащата на светлината ще му бъде мрак и зло Именно за това гневът и ядът са зло и мрак и водят само до зло и мрак. Ако обаче получиш шамар и не се разгневиш и не се ядосаш цикълът приключва до там получаваш зло и мрак и спираш до там За това дори да ти одарят шамар по добре обърни и другата буза все пак не знаеш този шамар за добро ли е или за зло но в никакъв случай небива да се гневиш и ядосваш гневът и ядът са само зло само мрак От гневът и ядът произлиза само зло и само мрак небива да се гневиш о дете на Бащата на светлината.

 5. #5
  Бащата на светлината за изповедта

  Нека ти разкажа и за изповедта.Изповедта е светлина изповедта е добро
  В днешно време сме свикнали като чуем някой да се изповядва да го прекъсваме и да го нагрубяваме И едно е че не сме съпричастни към изповедта но сме и безразлични и несъстрадателни Същото става и когато се пробваме и ние да се изповядаме.А чрез изповедта ние изповядваме как се чувстваме какво мислим какво ни тежи на душата какво зло ни мъчи какви проблеми са ни налегнали Чрез изповедта ние се разтоварваме и облекчаваме на нас ни става по добре става ни добро и светло Разкриваме душата си и разказваме за страданията и проблемите ни Но за съжаление повечето хора не разбират изповедта
  А то е толкава лесно просто трябва да изслушаме изповядващият се човек да го изслушаме с цялото си сърце и душа да сме съпричастни към неговата изповед да сме състрадателни да му дадем простичък съвет или ако можем да му протегнем широко ръка за помощ . Изповедта е свята тя е висша форма на доверие Щом някой си изповядва душата пред теб значи този човек ти има пълно доверие и вяра И той вярва че като разкрие душата си пред теб по един или друг начин ще му олекне ще му стане малко по светло малко по добре А от теб не се изисква кой знае какви усилия но в днешно време сме свикнали да не изслушваме изповедта на другите Просто казваме „Стига се оплаква“ „Престани да се оплакваш“ По цял ден се оплакваш“ Това ни се е набило дълбоко в душата Правилната дума не е Оплакване Правилната дума е изповядване .О дете на Бащата на светлината запомни Изповядването не е нещо лошо не е нещо срамно нито пък е срамно някой ако плаче и изповядва пред теб душата си Затова плачете оплаквайте се изповядвайте душата си и не се чувствайте зле от това Научете се и ако някой друг разкрие душата си пред вас да бъдете съпричастни и състрадателни и да помогнете с каквото можете да озарите със светлината си да направите всичко по силите си да дадете малко светлина малко добро.Изповедта е добро изповедта е светлина

 6. #6
  Бащата на светлината за последствията

  Нека поговорим още малко за доброто и светлината Нека поговорим за нашите мисли и за нашите действия. Както мракът и злото така и светлината и доброто най напред се пораждат в нашите мисли А по нататък и в словото ни и в действията ни.Когато нашите мисли са благотворни благоприятни добри и светли то и нашето слово и действия ще бъдат благоприятни благотворни и светли Много е важно да се научим добре да познаваме добрите и светли мисли и да ги разграничаваме от злите и мрачни мисли Ако мисълта е светла и добра тогава и речта ни ще бъде светла и добра Ако и речта ни е светла и добра тогава и действията ни че бъдат светли и добри И когато мислим и говорим и извършваме светли и добри постъпки ще творим светлина и добро А когато вършим светлина и добро и на нас ще ни се връща светлина и добро защото добрите и светли действия водят до добри и светли последствия Всичко в този свет си има последствия лошите и мрачни постъпки рано или късно рефлектират върху нас Ще ти дам един пример Ако засадим едно дърво и го поливаме почистваме го от плевелите и се грижим за него то ние един ден ще ядем от плодовете му Така е и ако вършим добри и светли постъпки то ние рано или късно ще се радваме на стореното и ще ни бъде светло и добро Но ако засадим едно дърво и не го поливаме не плевим плевелите му и не се грижим за него то един ден то ще изсъхне и няма да можем да се порадваме на плодовете му Така е и като вършим зло и мрак един ден рано или късно ще се разкайваме за стореното и ще ни бъде зло и мрак. О деца на Бащата на светлината нека мислите ви са светли и добри нека словата ви бъдат свели и добри нека и действията ви бъдат светли и добри о деца на Бащата на светлината вършете добро вършете светлина

 7. #7
  Бащата на светлината за раят

  И аз като повечето от вас не знам отговора на много въпроси които постоянно си задавам и ме измъчват
  Като например защо сме тук на този свят От къде идваме Къде отиваме И какъв е смисълът на нашето съществуване За момента не мога да си отговоря на повечето въпроси но това не означава че някой ден няма да си отговоря на тях Също това не означава че когато аз незнам отговорът на тези въпроси че някой някъде там не знае отговорът По някой път ме обземат мрачни мисли за цялото съществуване Но някак си вътрешно просто знам че всичко е за добро и това ме успокоява Това е едно чувство което неможе да се опише Все повече започвам да си мисля за доброто и злото за мракът и светлината Аз вярвам че има смисъл във всичко това не мисля че нашето съществуване е безсмислено и напразно Не мисля че смъртта е краят на всичко Незнам какъв е целият божествен замисъл но поне мога да споделя с вас и моята гледна точка Незнам точно как сме се появили тук и от къде идваме защо сме тук Незнам и какво има след смъртта
  Но знам със сигурност че тук на земята има добро и зло Тук нещата се делят на добро и зло Ние сме тук и изпитваме добро и зло всеки ден Като се сблъскваме всеки ден с доброто и злото ние се учим Малко по малко започваме да разграничаваме доброто от злото Не винаги във всички ситуации които се намираме успяваме да разграничим доброто от злото и това в последствие рефлектира върху нас самите или върху други хора Но при всички положения През целият си живот ние се учим какво е добро и зло и каква е разликата между тях През целият си живот може да се каже че ние се учим Ето за това си мисля че това да сме тук е един вид училище което има една единствена цел да ни научи какво е добро и зло и каква е разликата между тях Може би целият този сложен свят е направен с тази едничка цел Понякога се питам добре защо трябва да има и зло неможе ли всичко да е добро и светлина Легендите и вярванията твърдят че човек има душа и след смъртта си тази божествена частица наречена душа отива в приказен свят отива в раят Твърди се че там няма зло че там е вечно добро и светлина Че там няма страдания болести и смърт Всички имаме изградена някаква представа за божественият рай Все по често започвам да се питам добре но защо тук трябва да има добро и зло защо няма само добро Защо трябва да има толкова страдания болести и смърт Защо всекидневно трябва да се сблъскваме със злото Защо трябва да има зло После започнах да мисля Добре де ако имаше само добро и няма зло то ние нямаше да можем да изпитваме добро защото нямаше да знаем какво е злото и нямаше да правим разлика между добро и зло Ако го нямаше злото нямаше да имаме база за сравнение Без злото нямаше да знаем какво е доброто Просто нямаше да осъзнаваме щяхме да бъдем нещо като роботи нещо като безчувствени същества Така че ето значи че и злото е създадено за добро създадено ни е за да ни учи Ако нямаше зло нямаше да знаем какво е добро Човек цял живот се учи да разграничава злото от доброто и бързо разбира че той иска за себе си да му бъде добро и светлина След като осъзнае че той има нужда от добро следователно трябва да осъзнае че всяко живо същество като него иска да му бъде добро и светлина Ето защо не бива да правим зло на никое същество Правим ли разлика между зло и добро ние трябва да творим колкото се може повече добро .Само ако не осъзнаваме разликата тогава ние можем да творим зло Само ако сме невежи и заслепени Според мен дори и раят нямаше да съществува ако не знаехме и не правихме разлика между добро и зло Няма как да отидеш някъде където ти е обещано да получаваш вечно добро ако незнаеш и не осъзнаваш какво е зло и не правиш разлика между доброто и злото Ако го нямаше злото нямаше как да знаем че искаме да ни бъде добро Ето защо си мисля че сме тук за да се научим какво е добро и какво е зло и каква е разликата между тях Вътрешното ми чувство ми казва че един ден като отидем в обещаният ни рай от легендите там ще живеем вечно и ще изпитваме само добро само светлина.Но за сега сме тук и трябва да бъдем колкото се може по осъзнати и да творим добро Осъзнатият човек би вършил само добро Според мен човек който върши зло е просто неосъзнат

 8. #8
  Бащата на светлината за животните

  О дете на Бащата на светлината не мислиш ли че има нещо нередно нещо много мътно и тъмно нещо гнило нещо което не е наред с отношението на повечето хора към животните Не мислиш ли че животните страдат от присъствието на човека Не мислиш ли че те живеят в мрак и страдания Като започнем с това че хората развъждат и отглеждат животни в специални ферми където бедните животинки са държани в плен И са отглеждани в много лоши условия докато един ден не бъдат брутално убити за да станат наша храна или наш аксесоар Аз вярвам че може би в миналото когато хората не са били толкова напреднали може би наистина жестокото убиване на животни с цел препитание или някакво друго облагодетелстване от самите животни наистина е било неизбежно и необходимо Наистина е било нещо нужно за проспериране на човешкият род Но сега мисля че сме достатъчно напреднали за да не позволяваме повече бруталните издевателства над животни Но за съжаление и в наши дни те продължават да бъдат просто един продукт за хората било то да се използват за храна или за някакъв вид аксесоари хората всекидневно убиват по жесток начин милиони животни .Много от животните биват брутално убити заради тяхната кожа .За да може да имат заслепените и невежи хора скъпи аксесоари като например кожен колан,кожено яке, кожена тапицерия в колата ,кожено канапе ,кожени обувки , кожено палто Милиони животни всекидневно биват убивани в адски страдания заради тяхната кожа.Не се ли замисляш о дете на Бащата на светлината че това е много нередно Клетите животинки също изпитват болка и ужас от смъртта те пищят и плачат като малки деца когато идва време да бъдат убити Пищят и страдат от болка когато биват наранени те също имат чувства като нас и много добре усещат кога идва краят им Нима о дете на Бащата на светлината ти можеш с гордост да носиш кожата им без да се замисляш че тази кожа е била живо създание преди да се превърне в твоят колан или обувки Не се ли замисляш за причиненото страдание на тези бедни животинки.Не се ли замисляш че и те имат прави на живот че и те имат право да се щастливи и свободни При положение че сега живеем в много напреднало технологично общество в една напреднала цивилизация която може да намери всякакви изкуствени заместители на животинската кожа Всякакви заместители които по нищо няма да се отличават от животинската кожа Дори в някой отношения качеството на изкуственият заместител ще е много по добро от това на животинската кожа Как може да стоиш удобно в новите си обувки като знаеш че те са били живи и са били брутално убити заради теб Че животът им е бил отнет за да можеш ти да носиш тези обувки Няма ли според теб нещо наистина нередно в това не се ли замисляш или още си помрачено и невежо о дете на Бащата на светлината Освен заради кожата си клетите животни биват убивани всеки ден за да служат и за храна на невежите и помрачени хора Повечето хора от деца биват захранвани и учени че е добро да се яде месо че това е хубаво и че няма нищо лошо и нередно в това О дете на Бащата на светлината наистина ли невиждаш нищо нередно и нищо лошо в това Замисли се Следващият път като гледаш пържолата в чинията си че тази пържола е плакала че брутално е била убита че е усетила неописуемо страдание че е имала чувства че е била жива преди да се превърне в пържолата която стои пред теб в чинията ти Замисли се добре и ако наистина не виждаш нищо нередно в това то тогава си представи че ти всеки ден трябва да се срещнеш с животното което искаш да изядеш Представи си че го връзваш То започва да пищи да плаче и да се дърпа но ти непоколебимо и брутално хладнокръвно го убиваш разчленяваш го на части и си приготвяш вечерята Сигурен съм че ако ти се налага за всяко хранене сам да убиваш животното което искаш да изядеш ще започнеш да изпитваш жал и отвращение Колкото и да си неосъзнат и коравосърдечен човек ще започнеш да виждаш и осъзнаваш че това е нещо нередно и че не трябва да се прави особено в един толкова напреднал свят в който има толкова много разнообразна храна с която можеш да се заситиш Било то плодове зеленчуци или зърнени култури или изкуствени заместители на месото
  Може да се заситиш дори и със слънчева енергия защото все повече хора се осъзнават макар и да им е трудно да променят неправилните си възгледи които от деца са им насаждани Това е най трудното да промениш неправилните си възгледи Но все повече хора започват да забелязват че храненето със убити животни е нередно започват малко по малко да правят усилия с които да се променят Все повече хора се осъзнават и започват да отказват да ядът месо Също така много хора освен от изобилието от храна с която могат да се заситят се ориентират и към слънчевата енергия и храненето със слънчева енергия да това е така това е факт Има много хора по света които се хранят само слънчева енергия и са живи и здрави При толкова много разнообразна храна плодове зеленчуци зърнени култури и така нататък При толкова напреднало общество и цивилизация невиждаш ли Нередност в причиняването на болка и страдание и отнемането на живот Не ти ли е жал за бедните души Осъзнай се о дете на Бащата на светлината разграничавай доброто от злото и колкото и да ти е трудно старай се да вършиш добро старай се да се промениш.

Правила за публикуване

 • Вие не можете да публикувате теми
 • Вие не можете да отговаряте в теми
 • Вие не можете да прикачвате файлове
 • Вие не можете да редактирате мненията си