Дете на Бащата на светлината сега ще ти разкажа за светлината и доброто
Светлината е добро и противоположното на злото и мракът.Мракът е зло и неосъзнато.Както повечето хора ние вършим добро и зло.Ние вършим добри и зли постъпки Добрите ни и светли постъпки ние ги вършим осъзнато а злите ни и мрачни постъпки ние вършим помрачени и неосъзнати.Винаги злите и мрачни постъпки ние извършваме неосъзнато злото и злите постъпки винаги са неосъзнати за разлика от добрите и светли постъпки Тях ние вършим напълно осъзнато и сме наясно че те водят до добро и до светлина Дете на Бащата на светлината сега ще ти разясня още малко .Има два вида постъпки които ние можем да извършим те са добри и светли постъпки и лоши и мрачни постъпки
Ако извършиш добра и светла постъпка за себе си ще ти бъде добре и светло но и малко зле и мрачно. Но ако извършиш добра и светла постъпка за друг човек. На теб ще ти ще бъде малко мрак малко зло а на него ще му бъде само светлина и добро. Но ако друг човек извърши добро и светло дело за теб на него ще му бъде малко зло малко мрак . А на теб ще ти бъде само светлина и само добро.Ето сега ще ти обясня по подробно примерно ти се пие вода и отидеш до кладенеца да си наточиш вода а пътят до кладенеца е дълъг и уморителен ти ще се умориш докато стигнеш до него но след като стигнеш и наточиш вода и утолиш жаждата си доброто и светлото в това е че ще утолиш жаждата си защото си бил жаден а лошото и мрачното е че си се уморил и са те заболели малко краката докато си вървял по дългият път до кладенеца.Но ако друг човек извърви дългият път до кладенеца и ти донесе да пиеш вода и утолиш жаждата си чрез добрата и светла постъпка на другият човек който ти е донесъл водата за да утолиш жаждата си на теб ще ти бъде само добре и светло защото не си се изморил от дългият път до кладенеца и неса те заболели краката А на другият човек за разлика от теб ще му бъде малко зле малко мрачно за дето е извървял уморителният и дълъг път до кладенеца и се е изморил и са го заболели малко краката По същият начин ти ако отидеш и извървиш дългият път до кладенеца и напълниш вода и я занесеш на някой друг ожаднял човек и теб ще те заболят краката от дългият път до кладенеца и ще ти бъде малко зло малко затъмнено. А на другият човек ще му бъде само добро само светло защото е утолил жаждата си без да извърви дългият път до кладенеца и не се е уморил и не са го заболели краката. Значи когато даряваш добро и светлина на себе си или на някой друг на теб ще ти е малко мрачно малко зло. И когато друг човек дарява добро и светло на себе си или на другиго и на него ще му е малко мрачно малко зло.Но има и друго ако направиш на себе си зло тогава ще ти е зле и мрачно както и друг човек ако направи на себе си зло тогава ще му е зло и мрачно но ако направиш зло и мрачно на друго дете на Бащата на светлината тогава на теб ще ти бъде добре и светло.примерно принудиш против волята , насилствено или с други зли и мрачни постъпки друго дете на Бащата на светлината да отиде и извърви дългият и уморителен път до кладенеца вместо теб и да ти донесе да пиеш вода на това дете на Бащата на светлината което си принудил със зло и мрак да ти донесе водата от кладенеца и което е извървяло дългият и уморителен път ще му бъде само зло само мрак защото са го заболели краката и се е уморило от дългият път а на теб дете на Бащата на светлината ще ти бъде само добро само светлина защото не си извървяло дългият път до кладенеца и не си се уморило и не са те заболели краката а си утолило жаждата си с донесената ти вода И ако така се научиш да правиш зло и мрак и да принуждаваш другите хора на теб ще ти бъде само светлина само добро а на тези деца на Бащата на светлината ще им бъде само зло само мрак . Сега ще ти обясня защо не бива да даряваш зло и мрак а защо трябва да даряваш светлина и добро . Небива нито на себе си нито на другите да се прави зло и мрак . Ако правиш зло на себе си то значи че ти си мрак то значи че ти си неосъзнат и ако правиш на другите зло и мрак това също значи че си мрак и зло и че ти си неосъзнат.Ако си осъзнат ти никога няма да правиш на себе си или на другиго зло и мрак. Защото представи си че сте само две деца на Бащата на светлината и ти постоянно правиш насилствено зло и мрак на другото дете на Бащата на светлината на теб ще ти бъде само добро и светло защото ще товариш другото дете само със зло и мрак другото дете ще те отменя във всичко то постоянно ще живее в мрак и в зло то ще бъде твой роб .То ще е постоянно в страдания и мрак ще извършва всичко вместо теб ще бъде товарено и пак товарено със зло и мрак а на теб ще ти бъде само светлина и добро. Но ако това друго дете на Бащата на светлината е твой брат или сестра но това не те спира да го товариш и да му причиняваш зло и мрак за да ти бъде на теб светлина и добро можеш да живееш и така .Но ти ще си още неосъзнато ти ще бъдеш мрак ти ще бъдеш зло. И ако другото дете прави същото с теб товари теб насилствено със зло и мрак и ти живееш само в мрак и зло и бъдеш роб на другото дете на теб ще ти бъде само мрак и зло ще бъдеш роб на другото дете ще живееш само в мрак и страдания .А то ще живее в добро и светлина . И ако то другото дете те товари само със мрак и зло то също ще бъде мрак то също ще бъде неосъзнато и ще дарява мрак и зло въпреки че на него ще му бъде само светлина и добро .За това дете на Бащата на светлината не бива да се прави зло и мрак на никой друг.Ето какво трябва да направиш трябва да даряваш добро и светлина на себе си и на другите.Същото трябва да направят и другите деца на Бащата на светлината трябва да даряват добро и светлина на себе си и на другите Така няма да има нито едно дете на Бащата на светлината да тъне в пълен мрак и зло а всички ще живеят в светлина и добро. Ще има и хора които неосъзнато правят мрак и зло но те малко по малко ще се осъзнаят и ще започнат да правят добро и светлина затова всички осъзнати деца на бащата на светлината трябва да правят светлината и добро и да помагат на неосъзнатите да се осъзнаят и да започнат да правят и те добро и светлина.
По осъзнатите трябва да показват верния и светъл път на по неосъзнатите по осъзнатите трябва да им помагат и подкрепят докато и последният човек не осъзнае че трябва да дарява светлина и добро