Имам една трева, за която съм сигурна, че е друсана. Има ли някакъв начин да извлека само ТНС от нея или да я пречистя?