По принцип, щях да създам темата в друга подкатегория, с по ясно заглавие, но поне тук няма ограничения. Най-вече да се преплете с правилата на раздела. В случай, че се увлека. И че се отклоня от темата.
Така се създава свобода за прехвърля от тема в тема с опит, за обяснение на главната тема. Без да бъда осъден. В к'вото и да е било, шото видиш ли в кофата моа и така да пиша. Яку.

+ Е и моята тема, нещо като дневник, които irl,така или иначе не пиша. Видиш ли тук съм го започнал.