.

ВУЗФ ще стартира новата учебна година с обновени и иновативни програми

Бизнес университетът е един от малкото в страната, който предлага обучение във финтех специалности

ВУЗФ ще стартира новата учебна година с обновени и иновативни програми
Снимка: ВУЗФ

И през новата академична 2021/2022 година Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) ще посрещне своите настоящи и бъдещи студенти с иновативни и обновени програми, съобразени с тенденциите, динамиката и развитието на образователния процес и бизнес средата.

От новата академична година, която започва на 1 октомври, студентите във всички специалности във ВУЗФ ще имат възможност да придобиват познания и в сферата на личните финанси и финансовите технологии. ВУЗФ е сред малкото университети в България, които предлагат обучение по тези нови дисциплини. Обучението във финтех направлението ще се реализира съвместно с Българската финтех асоциация. Целта е студентите на бизнес университета да получат задълбочени теоретични знания и практически умения за най-новите и модерни финансови технологии в банковия и финансовия сектор, както и да познават ползите и рисковете при тяхното използване.

От новата учебна година ВУЗФ ще предложи на своите студенти и богато съдържание от видео лекции, до които те ще имат достъп в платформата за електронно обучение Moodle. Стремежът на университета е непрекъснато да повишава качеството на обучението и клиентската удовлетвореност на своите студенти чрез внедряване на модерни, иновативни и високо технологични форми и методи на преподаване и предоставяне на електронни административни услуги. 

От учебната 2021/2022 учебна година две счетоводни специалности - бакалавърска „Счетоводство, одит и финанси“ и магистърска „Счетоводство, одит и корпоративен анализ“, получиха международна акредитация от ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants, Великобритания). Тя  дава правото на завършилите програмите да придобиват ACCA квалификация, която се изисква от много международни фирми за висши мениджърски длъжности – изпълнителен директор, финансов директор, контрольор, главен счетоводител, финансов анализатор, одит мениджър в международни одиторски компании, вътрешен одитор и други.

В допълнение към всичко, бизнес университетът допълва портфолиото си от специалности за магистрите, като от новата учебна година слага началото на изключително актуалната магистърска програма „Финансов мениджмънт на социалните и здравни системи". Новата програма е част от стремежа на университета да подготви ключови експерти в управлението на тези две толкова важни обществени системи, както на национално, така и на регионално равнище.

Бизнес университетът е и съорганизатор на „Академия за финансови анализатори“ съвместно с Investor.bg, която се провежда по повод 20-тата годишнина на водещата икономическа медия. В рамките на академията един ще има възможност да спечели стипендия за обучение в магистратурата по „Финанси“ на ВУЗФ и да получи стаж в Investor.bg и Bloomberg TV Bulgaria. Повече информация как ще откриете в каналите на Investor.bg и ВУЗФ, както и тук.

Приемът за академичната 2021/2022 година е отворен. И тази година кандидатстването във ВУЗФ е само по документи, без конкурсен изпит, като ще се признават оценките от държавните зрелостни изпити. За кандидат-бакалаврите приемът ще продължи до 15 септември 2021 г., а за кандидат-магистрите - до 15 октомври. Документите за прием могат да се подават както онлайн на сайта на ВУЗФ, така и на място във фронт офиса на университета. 

Всеки кандидат може да получи и индивидуална консултация, за да избере най-подходящата за него специалност и форма на обучение, като си запази час на marketing@vuzf.bg. Повече информация за всички програми и начините за кандидатстване във ВУЗФ можете да откриете на https://vuzf.bg/candidate-students.


Реклама Инвестор.БГ


Вход и регистрация
Влез или се регистрирай за да пишеш...